Monday, July 13, 2015

มติชนทีวี 13 ก.ค. 2558 วันที่ 13 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ณ ราชดำเนิน 56 และประชาชนบางส่วนรวมตัวเดินทางมายื่นหนัง­สือและมอบดอกไม้เพื่อให้กำลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล

มติชนทีวี 13 ก.ค. 2558 วันที่ 13 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ณ ราชดำเนิน 56 และประชาชนบางส่วนรวมตัวเดินทางมายื่นหนัง­สือและมอบดอกไม้เพื่อให้กำลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล
(มติชนออนไลน์, 13 ก.ค. 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1436760889
(มติชนทีวี, 13 ก.ค. 2558)
https://www.facebook.com/TheDemocracyLovingThaiAssociation.of.IL.USA/videos/vb.219037371580192/496018570548736/?type=2&theater

No comments:

Post a Comment