Monday, July 13, 2015

(ฝีมือทหารกบฏ-พระราชทาน... "อยู่กินกันอย่างพอเพียง" ตามคำสอนของกษัตริย์) เข็น "ส่งออก" ไม่ขึ้น "จีดีพี" รูดต่ำ 3% ฤๅวิกฤตต้มยำกุ้งวนมาอีกรอบ, (มติชนสุดสัปดาห์ 10-16 กรกฎาคม 2558)

(ฝีมือทหารกบฏ-พระราชทาน... "อยู่กินกันอย่างพอเพียง" ตามคำสอนของกษัตริย์)
เข็น "ส่งออก" ไม่ขึ้น "จีดีพี" รูดต่ำ 3% ฤๅวิกฤตต้มยำกุ้งวนมาอีกรอบ
(มติชนสุดสัปดาห์ 10-16 กรกฎาคม 2558)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1436784882

No comments:

Post a Comment