Friday, July 17, 2015

(ถามชาวไร่ชาวนาแล้วหรือยัง?) รมช.เกษตรฯ ย้ำ สถานการณ์ภัยแล้ง ยังไม่น่าห่วง, (ไทยรัฐออนไลน์, 16 ก.ค. 2558)

(ถามชาวไร่ชาวนาแล้วหรือยัง?)
รมช.เกษตรฯ ย้ำ สถานการณ์ภัยแล้ง ยังไม่น่าห่วง
(ไทยรัฐออนไลน์, 16 ก.ค. 2558)
http://www.thairath.co.th/content/512150

No comments:

Post a Comment