Friday, July 24, 2015

"ปรับครม.เพราะอะไร เพื่อใคร?", รายการ ทางออกประเทศไทย, อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน, 24 ก.ค. 2558


"ปรับครม.เพราะอะไร เพื่อใคร?"
รายการ ทางออกประเทศไทย, อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน, 24 ก.ค. 2558
ดาวน์โหลดคลิปเพื่อฟังและเผยแพร่ได้ที่ http://www.mediafire.com/listen/6wlmv2e8dlc1g86/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%2C_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1.%E2%80%8B%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%2C_%E0%B8%AD.%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%2C_24_%E0%B8%81.%E0%B8%84._2558.mp3 หรือ https://www.4shared.com/mp3/XJ3ZtWkVba/___-_24__2558.html

No comments:

Post a Comment